Inschrijving Wijkamp 2019

Gelieve onderstaande gegevens zo juist mogelijk in te vullen.
Indien u meerdere kinderen wil inschrijven, dient u meerdere inschrijvingsformulieren in te vullen.
We vragen u om de medische gegevens van uw kind bij de inschrijving op te geven.

Medische gegevens van het kind
Laat het vak open als iets niet van toepassing is alstublieft.

Volgens de wet mag een jeugdbeweging geen medicatie toedienen aan een kind, óók als deze zonder voorschrift verkrijgbaar is in de apotheek. Enkel medicatie die vermeld staat op de medische fiche mag worden toegediend. In belang van uw kind is het dus uiterst belangrijk dat u onderstaande vraag zo zorgvuldig mogelijk beantwoord. Laat bovendien altijd aan de leiding weten wat er in noodsituaties moet gebeuren.

Elektronisch handtekenen
Gelieve bovenstaand formulier elektronisch te handtekenen zoals in het volgende voorbeeld:
“Ik, Bart Janssens, ouder/voogd van Peter Janssens bevestig deze medische fiche te hebben ingevuld op 05/02/2019.”

8 + 0 = ?